Doktorlar

Ana Sayfa / Doktorlar

Uzm. Dr. Makbule Ulusoy

  • Doğum Yeri ve Tarihi Adana /
  • Avcılar Hospital'de Göreve Başlama 2019
  • Bildiği Yabancı Diller İngilizce
  • Telefon 444 2 999
  • E-Posta sizidinliyoruz@avcilarhospital.com
Uzm. Dr. Makbule Ulusoy

Uzm. Dr. Makbule Ulusoy

Dahiliye (İç Hastalıkları)

Diploma Aldığı Üniversite:

Çukurova Üniversitesi / 1990

 

Uzmanlık Alanları:

İç Hastalıkları

 

Uzmanlık Aldığı Kurumlar:

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Daha Önce Çalıştığı Kurumlar:

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sinop VSD

Gültepe Çağdaş Tıp Merkezi

 

Üye Olduğu Kurumlar:

Türk Tabipleri Birliği

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

 

ULUSLAR ARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: 

1.Ulusoy M, Ayer A, Feyizoğlu H,et all. Tuberculous peritonitis and elevated serum Ca 125 in a patient with chronic renal failure. The Turkish Journal of Gastroenterology 2005; 16(2):117-118 

 

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER: 

1.Soysal M,Denizci U,Bayar R,et all. Yaşlı popülasyonda abdominal aortanevrizması sıklığının ve kardiyovasküler risk faktöleri ile ilişkisinin belirlenmesi. Klinik Gelişim 1996; 9(3):4110-15 

2.Ulusoy M, Kuyubaşı Z, Gürkan Y,et all. Stabl angina pektoris ve sessiz iskemisi olan hastalarda metoprolol, isosorbid mononitrat ve nisoldipinin akut antianginal veantiiskemik etkinliğinin karşılaştırılması. Haseki Tıp Bülteni 2000; 38(3):185-193 

3.Ulusoy M,Uçar S, Ayer A,et all. İnfeksiyöz Mononükleosis: Olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2002; 40(4):343-345 

4.Sevgi K, Yiğit N, Sevgi Ş,et all. Akut miyokard infarktüsü sonrası serum amiloid-A ve C-reaktif protein düzeyleri ve Pravastatin tedavisinin etkisi. Haseki Tıp Bülteni 2002; 40(4):303-308 

5.Ulusoy M, Feyizoğlu H, Turan M,et all. Gluten sensitif enteropati. Güncel  Gastroenteroloji 2002; 6(3):151-158 

6.Ayer  A,Turan M, Feyizoğlu H,et all. Paroksismal Naktürnal Hemoglobinüri. Haseki Tıp Bülteni 2003; 41(1):69-72 

7.Gürkan Y, Feyizoğlu H, Yiğit N,et all. Olgu sunumu: Ölümle sonuçlanan bir Henoch-Schönlein purpurası. Haseki Tıp Bülteni 2003; 41 (1):73-76 

8.Cengiz İ, Yiğit N, Aktuğlu M B,et all. Akut miyokard infarktüsü sonrası serum amiloid-A ve C-reaktif protein yüksekliği ile QT dispersiyonu arasındaki ilişki. Haseki Tıp Bülteni 2003; 41(4):288-293 

9.Gürkan Y, Feyizoğlu H, Ulusoy M, et all. Primer Serebral tutulumla seyrettiği düşünülen bir leptospiroz olgusu: Olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2004; 42(3):246-248 

10. Ayer A, Ulusoy M, Feyizoğlu H,et all. Wilson Hastalığı: Fulminan Hepatit tablosuyla tanı konulan ve tedaviye bağlı eritema multiforme major gelişen bir olgu. Güncel Gastoenteroloji 2004; 8(1):1-6 

11.Saler T, Çakmak G, Gürkan Y,et all. Bronşiyal astımlı hastalarda koroner arter hastalığı prevalansı- Orijinal araştırma. Haseki Tıp Bülteni 2005; 43(1) 

12.Ulusoy M, Ayer A, Gürkan Y,et all. Perikarditin eşlik ettiği Atrial Septal Defektli bir Ailevi Akdeniz Ateşi olgusu. Haseki Tıp Bülteni 2006; 44(1) 

13.Keskin K, Ulusoy M, Gürkan Y,et all. Transfüzyona bağlı akut akciğer hasarı- olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2006; 44(1) 

14.Omma A, Sünger A, Gürkan Y,et all. Santral Sinir Sistemi tutulumuyla seyreden Henoch-Schönlein Purpurası olgu sunumu. Haseki Tıp Bülteni 2006; 44(2) 

15.Ulusoy M, Zıhlı Y ,Ayer A,et all. Akut koroner sendromda diyabetin serum potasyum konsantrasyonları ile olan ilişkisi- orijinal çalışma. Haseki Tıp Bülteni 2007; 45(3) 

16.Ulusoy M,Şamil  G, Yiğit N, et all. Tiroid fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda erken dönem kardiyak disfonksiyonu belirlemede N-terminal Pro-B-tip Natriüretik Peptid- Özgün  araştırma. Haseki Tıp Bülteni 2013; 51(3):102-106 

17.Aktuğlu M B, Altun Ö, Atalay E, et all. Levels of Metalloproteinase 9 and spesific Metalloproteinase Inhibitor-1 in acute coronary syndrome and stable angina pectoris. Smyrna Tıp Dergisi 2013; 2:21-26 

18.Kimyon G, Sakin A, Yiğit N,et all. Kalp yetmezliğinin tanısında ve tedavi sonrası takibinde Brain Natriüretik Peptidin önemi ve karvedilol tedavisinin etkinliği. Smyrna Tıp Dergisi 2014; 1:13-18 

19.Omma T Ç,Yılmaz Y,Ürün M, et all. Metabolik sendromlu hastalarda insülin direnciyle doku faktör yolu inhibitörü (TFPI)  arasındaki ilişki. Smyrna Tıp Dergisi 2014; 3:30-35 

20.Usta M, Sakin A, Sakin A,et all. Akut koroner sendromlu hastalarda majör risk faktörlerinin ve labaratuar parametrelerin değerlendirilmesi. Smyrna Tıp Dergisi  2015; 2:5-11 


Sağlık Üzerine Yazdığı Makaleler:

Bağlı Olduğu Birimler


Doktor Hakkındaki Yorumlar

yalçın doğan - 11 Eylül 2019
Değerli hocamıza ilgilerinden dolayı minnettarım daha bügün öğrendim ayrıldığını yeni görev yerinde başarılarının devamını dilerim
ahmet yüksel - 17 Nisan 2019
makbule ulusoy hocamızı 8 yıldır tanıyorum onun gözetimindeyim çok değerli biri işininde ustası bu güne kadar benimle çok iyi ilgilendi kendisine minnettarım yeni hastanesinde başarılar diliyorum

Doktor Hakkındaki Görüşünüz:

...

444 2 999